GDPR

For at leve op til EU’s Persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018, får du her en beskrivelse af, hvordan vi indsamler data, og hvad vi bruger den data til.

Privatlivspolitik

E-Secure s behandling af personoplysninger omfatter behandlingen af de personoplysninger om dig, som er registreret i E-Secure s systemer, som hjælper i www.e-secure.dk

Behandling af personoplysninger 

Når E-Secure behandler personoplysninger om dig, skal vi for at leve op til persondataforordningen orientere dig om følgende:

 1. Hvem der er dataansvarlig
 2. Hvilke personoplysninger E-Secure behandler om dig
 3. Hvorfor E-Secure behandler dine personoplysninger
 4. Hvordan E-Secure indsamler dine personoplysninger
 5. Det juridiske grundlag for indsamlingen
 6. Hvem personoplysningerne videregives til
 7. E-Secure s brug af automatiske afgørelser, herunder profilering
 8. Dine rettigheder
 9. Hvor længe E-Secure opbevarer dine personoplysninger
 10. Datasikkerhed på E-Secure.dk
 11. Hvordan du kan tilbagekalde et samtykke
 12. Hvordan du kan klage over E-Secure behandling af dine personoplysninger

 

 1. Dataansvarlig E-Secure er dataansvarlig for de personoplysninger, som E-Secure behandler om dig.

E-Secure  er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men alle spørgsmål omkring persondata håndteres af Jan Dahl,  jan@e-secure.dk  tlf. 50330000  – CVR 36537191

 1. Hvilke typer af personoplysninger behandler E-Secure ? E-Secure indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig:
 2. Navn eller pseudonym
 3. Adresse
 4. E-mailadresse
 5. Telefonnummer
 6. Område – hvis du udsender en alarm.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor.

 

 1. Hvorfor behandler E-Secure personoplysninger? De indhentede personoplysninger registreres hos E-Secure med henblik på at kunne behandle evt. alarm fra det installerede E-Secure alarm anlæg, de oplyste kontaktpersoner kan kontaktes jf. den aftale forholdsordre som ligger til grund for korrekt alarm behandling på den tilknyttede kontrolcentral, ligeledes de tilknyttede oplysninger mail adresser til brug for App alarm besked behandling eksempelvis ved type lokal alarm eller blot brug af App tilknyttet til det installerede E-Secure alarmsystem.

 

 1. Hvordan indsamler E-Secure personoplysninger? E-Secure indsamler personoplysninger direkte hos dig, ved ordre af alarm eller de rettelser du selv sender ind til os for at få tilført forholdsordren. Samt når E-Secure alarm App bliver delt med de mail adresser du som kunde har oplyst og givet tilladelse til at App funktion bliver delt med.  Det er vigtigt at de kontaktpersoner som indehaver af alarm ( installations stedet  kunden) tildeler via forholdsordren til E-Secure er fra kunden fuldt ud  oplyst om at disse personfølsomme data telefonnumre og mail adresser er afleveret til E-Secure’s forholdsordre og alarm behandling.
 2. Det juridiske grundlag for indsamlingen

Oplysningerne er nødvendige for at en korrekt og aftalt alarm behandling kan blive udført jf. den aftalte kontraktlige forholdsordre og derved  bringes til udførelse, og dine persondata er derfor nødvendige som nævnt i artikel 6, stk. 1, litra b, i Persondataforordningen.

 1. Hvem videregiver E-Secure personoplysninger til? E-Secure behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Ved type lokal alarm er de for at bruge Alarm App oplysninger vedr. mail adresser videregivet til den cloud service der tilhører alarmsystemet, samt ved alarm tilknyttet til den af Politiet godkendte kontrolcentral er disse aftalte forholdsordre oplysninger videre givet til kontrolcentralen, ligeledes ved evt. Alarm udrykninger og skadeservice samt vore service montører, der alle er godkendt af Rigspolitiet.

E-Secure har Databehandler aftaler med disse partnere der naturligvis ligeledes som E-Secure opfylder  artikel 6, stk. 1, litra b, i Persondataforordningen.

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering Dine personoplysninger behandles ikke til brug for automatiske afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering.

 

 1. Dine rettigheder:

Indsigt:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger E-Secure  har registreret om dig, herunder omfanget af dine samtykker.

Rettet personoplysninger:

Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger registret hos E-Secure , ligesom du under hensyntagen til formålene med behandlingen har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Begrænset eller slettet personoplysninger:

Du har ret til at opnå begrænsning af E-Secure s behandling af dine personoplysninger eller slettet registrerede personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen.

Indsigelse mod behandling af personoplysninger:

Du har ret til at gøre indsigelse mod E-Secure s behandling af dine personoplysninger.

Dataportabilitet:

Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed.

Du kan tillige bede om at få oplysningerne sendt direkte fra E-Secure  til en anden myndighed eller virksomhed.

Kontaktoplysninger:

E-Secure ApS

Posthustorvet 1.1
3300 Frederiksværk

Tlf. 50330000
Mailinfo@e-secure.dk

 

 1. Hvor længe opbevarer E-Secure dine personoplysninger? E-Secure opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for E-Secure at opbevare personoplysningerne ( Alle oplysninger vil blive slettet ved kunde ophør pr. automatik).

 

 1. Datasikkerhed på www.e-secure.dk da der ikke er tale om følsomme personoplysninger eller cpr.nr., er der ingen særlig beskyttelse af transmission fra din computer til E-Secure  databasen. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem.

 

 1. Tilbagekaldelse af samtykke Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du henvende dig til:

 

 1. Klage til Datatilsynet Hvis du er utilfreds med E-Secure s behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.
1300 København K.

www.datatilsynet.dk

 

Bliv ringet op

Udfyld nedenstående og vi ringer dig op inden for 24 timer
Kan du ikke lide formularer, så ring til os på 5033 0000 eller skriv til jan@e-secure.dk